Το γραφείο μας έχει συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, μέσω της... - Κορυφαίας εταιρίας διαμεσολάβησης και εκπροσώπησης ασφαλιστικών εταιριών στην χώρα.

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Πότε είναι και πότε δεν είναι υποχρεωτική η Πράσινη Κάρτα ασφάλισης αυτοκινήτου

Εάν θέλετε να ταξιδέψετε σε κάποια από τις χώρες του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), δεν είναι απαραίτητο να έχετε Πράσινη Κάρτα διότι το ασφαλιστήριο που σας έχει χορηγήσει η ασφαλιστική σας εταιρία σας καλύπτει σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ. (Τεκμαρτή Ασφαλιστική Κάλυψη)